Trại hè Sydney – Goal Coast – 2 tuần tháng 7/2024

Trại hè quốc tế Sydney nâng cao kỹ năng & tố chất công dân toàn cầu cho thế hệ tuổi teen  thông qua học tập, giao lưu, tham quan, trải nghiệm văn hoá Úc.

  • Nâng cao tiếng Anh qua học văn hoá Úc & STEAM
  • Phát triển văn hoá, tham quan các công trình nổi tiếng
  • Hoạt động thể thao, khoa học, nghệ thuật
  • Phát triển khả năng & kỹ năng của công dân toàn cầu

JUNIOR RISE UP CAMP

Trại hè Sydney + Goal Coast, 8/7/2024 – 21/7/2024
2 tuần – 4600 đô Úc

Trại hè Sydney, 8/7/2024 – 21/7/2024
2 tuần – 4300 đô Úc 
Liên hệ: 0865.122.133

Đăng ký email để nhận những thông tin cập nhật mới nhất

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *